Ana Sayfa
Sendikamızdan Haberler
ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN

Sendikamızdan Haberler

Haz 19
YOZGAT-ÇORUM TEŞKİLAT ÇALIŞMAMIZ

YOZGAT-ÇORUM TEŞKİLAT ÇALIŞMAMIZ...

Haz 14
İzmir Tire Belediye Başkanı'nı Makamında Ziyaret Ettik

İzmir Tire Belediye Başkanı'nı Makamında Ziyaret Ettik...

Haz 13
Manisa Teşkilat Çalışmamız

Manisa Teşkilat Çalışmamız...

Haz 12
Balıkesir Teşkilat Çalışmamız

Balıkesir Teşkilat Çalışmamız...

May 31
RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
 
...

May 29
Gölbaşı Belediyesi İle Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzaladık.

Gölbaşı Belediyesi İle Sosyal Denge Tazmin...

May 17
May 15
ÇANKIRI ŞUBE İLE KARABÜK ZİYARETİ VE TEŞKİLAT ÇALIŞMAMIZ

ÇANKIRI ŞUBE İLE KARABÜK ZİYARETİ VE TEŞ...

May 10
ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Başta şehit analarımız olmak üzere tüm annelerin v...

May 06
Konya Şubemizde Teşkilat Çalışmaları

 Konya Şubemizde Teşkilat Çalışmaları...

ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN

ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN

       Tarihte Zabıta 1363 yılında kurulan Yeniçeri Ocağı içinde yer alan Sehban, Muhtesip ve Mimarbaşılar tarafından yürütülmüş, 1826 yılında kurulan İktisap ve Evkaf Nezareti ile devam etmiştir. Tanzimat’la birlikte kurulan Zaptiye Nezareti ile zabıtanın bugünkü anlamla temelleri atılmıştır.

       1857 Yılında İstanbul için çıkarılan nizamnamede ilk defa zabıta deyimi kullanılmaya başlanmış, ”Şehremini Kanunu” ile zabıta hizmetleri polis teşkilatı tarafından yürütülmüştür

1930 yılında çıkarılan 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 1949 ve 1956 yıllarında yapılan düzenlemelerle ve en son olarak İç İşleri Bakanlığı tarafından 11.04.2007 tarihinde çıkarılan Zabıta Yönetmeliği ile teşkilatlanması, kılık kıyafet ve ilgili mevzuatla görevini sürdürmektedir.

1826 yılı Belediye Zabıtasının kuruluş yıl dönümü kabul edilmekte ve eylül ayının ilk haftasında ‘’ZABITA HAFTASI’’ olarak kutlanmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesinin birinci fıkrası ile zabıtanın görev ve yetkileri şöyle açıklanmaktadır.

Belediye Zabıtası bulunduğu İl, İlçe veya beldenin düzenini muhafaza eden, halkın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan ‘’Belediye Zabıtası’’ tanımı ile görevini yürütmekte, çalışma esnasında mesai saati ve tatil günü gözetmeksizin günün 24 saati hizmet veren, Belediyelerin en kapsamlı ve en dinamik görevini yapmakla yükümlüdür.

Zabıta, belediyelerin halka açık yüzüdür. Halka karşı yüz daima “ak ve adil” olmalıdır. Resmi üniformasının içerisinde çok sempatik gözükmez zabıta. Sağlıklı alış-veriş yapma ve çarşı düzeninin muhafaza edilmesinde  etkin görev yapan zabıtanın işini, mevzuattan doğan  boşluklar zorlaştırmaktadır. Bu yüzden sürekli eleştirilen, şikâyet edilen, sözlü-fiili saldırı ve iftiraya maruz kalan zabıta, bütün bu olumsuzluklara rağmen görevini layıkıyla yapmaya çalışmaktadır.

Özel veya genel bir kolluk kuvveti sıfatı bulunmamakla beraber, üniformalı bir teşkilat olan zabıtanın görev tanımı ve özlük haklarının ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.

Zabıtanın görevini sağlıklı bir şekilde yapabilmesinin yolu, bağımsız bir teşkilatlanma ile mümkün olacağı kanaati ağır basmaktadır.

Zabıta Memurunun  herhangi bir iftira veya saldırıya maruz kalması durumunda kendini ispatı için argümanlar geliştirilmelidir.(Görüntü ve ses kaydı yapan yaka kamerası gibi)

İç İşleri Bakanlığı bünyesinde Zabıta Genel Müdürlüğünün kurularak, üniversitelerde “Zabıta Meslek Yüksek Okullarının” kurulması zamanı gelmiş-geçmektedir. Eski tabirle alaylı zabıtalardan mektepli zabıtalara kapı aralanmalı, görevleri ile ilgili  mevzuata hakim zabıta profili oluşturulmasının önü açılmalıdır.

Belediye başkanlarının iki dudağı ucunda olan ve “görülen lüzum üzere” diye başlayan üst yazılarla görevinden alınan zabıtaların, sağlıklı görev yapmaları nasıl beklenebilir?  

Klasik ve doğru tabirle,her şeyin başı eğitimdir. Resmi üniforma ile  bir tür asayiş görevi yapan zabıtanın asker ve polisten farklı bir durumu yoktur. Dolayısıyla zabıtanın eğitimli olması kaçınılmazdır. Yüksek okullar dahil olmak üzere, hizmet içi eğitim ve kurslarla zabıta takviye edilmeli, zabıta memuru olmanın kriterleri yeniden tanımlanmalıdır.

Yasaları uygularken karşılaşılan fiziki saldırılarda, asker ve polise saldırıda olduğu gibi sert düzenlemelerin benimsenmesi durumunda, zabıta kendini güvende hissedecek ve daha etkin  hizmet verecektir..

 

Zabıta teşkilatı 24 saat esasına göre çalışır. Yani diğer memurlarla kıyaslanmayacak derecede özveri ve disiplin gerektiren zabıtanın  saat-vakti değişkendir. Tatil veya bayram günlerinde çalışmanın maddi karşılığı kanımızca yeterli değildir. Zabıta ücret rejiminin acilen gözden geçirilerek zor görevlerine ilave ücret dahil olmak üzere kadro iyileştirmelerinin önü açılmalıdır.

Her meslekte olduğu gibi başarının önemli faktörlerinden birisi branşlaşmaktır. Zabıtanın; ruhsat, turizm, trafik, çevre, imar, toptancı hal, otogar, şikâyet ve işgal vb. konularda çalışmaları olmaktadır. Branşlaşmanın yasal zemininin oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi verimliliği arttıracaktır. Yasal zeminin oluşturulması aynı zamanda ‘’uygulama bütünlüğü’’ sağlayacaktır.

Saygın ve etkin bir ‘’ZABITA TEŞKİLATI’’ için biz sendikacılar konunun takipçisi olacak ve yasal düzenlemeler noktasında mücadelemize  devam edeceğiz.

Her türlü durumda şikayet etmeden görevini ifa eden zabıta teşkilatı mensuplarının 192. kuruluş yılını kutlar, saygı ile selamlıyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.